stock SHI image
SINOPEC Shangai Petrochemical
〈SHI〉