stock SMFG image
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
〈SMFG〉
英文名稱 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 交易代號 SMFG
中文名稱 住友三井金融集團 交易所 NYSE
地址 1-2, Marunouchi 1-chome,Tokyo, 100-0005,Japan 公司網址 http://www.smfg.co.jp/
市值 47,237,101,526 (2021/06/18) 流通股數 6,865,857,780 (2020/03/31)
員工人數 86,400 股東人數 244 (2018/03/31)
所屬指數 所屬產業 金控,租賃,銀行
經營概述 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.是日本三井住有金融集團,旗下擁有三井住友銀行、信用卡公司、租賃公司等,提供商業銀行及各類金融服務。
產業地位 日本三井住有金融集團,旗下有銀行、信用卡、租賃等業務